Vad gör en medicinsk sekreterare?

Medicinsk sekreterare, ibland benämnt medicinsk administratör, det är en term som ersatt det tidigare vedertagna begreppen läkarassistent och läkarsekreterare. På en del håll i landet har termen medicinsk sekreterare i sin tur bytts ut till vårdadministratör.

Vad gör då en medicinsk sekreterare? Kort beskrivet arbetar en medicinsk sekreterare med administrativa uppgifter så att annan vårdpersonal (sjuksköterskor, läkare osv) kan fokusera på vården av patienter.

En av de mest utbredda sjukdomarna är diagnosen.
Karl Kraus (1874-1936)

Typiska arbetsuppgifter för en medicinsk sekreterare

Den vanligaste förekommande arbetsuppgiften historiskt sett för en medicinsk sekreterare har varit att skriva medicinska journaler utifrån diktamen; Muntligen direkt i anslutning till ett läkarbesök exempelvis, eller från inspelat material. När det gäller inspelat material så gjordes det förr i tiden till gamla analoga band. Så sker förstås inte längre då ljudmaterialet numer sparas som tekniska ljud-/videofiler i journalsystemen (s.k. digital diktering).

Transkribering (dvs att överföra inspelat tal till skrift) är fortfarande en av de viktigare arbetsuppgifterna en medicinsk sekreterare kan ha. För detta krävs ett gott ordförråd i det svenska- som engelska språket, samt goda kunskaper i det medicinska språket (latin- och grekiska termer).

Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma på en typisk arbetsplats för en medicinsk sekreterare

 • Transkribering
 • Renskrivning
 • Remisshantering
 • Diagnosklassificering
 • Framtagning/utdrag av statistik
 • Posthantering
 • Utskrift/utskick av brev, intyg osv
 • Budget/uppföljning
 • Inköp/uppföljning
 • Reception- och kassatjänst
 • Personal- & lönehantering
 • Hålla utbildningar i de system som används
 • Systemansvar
 • Arkivering och gallring
 • Kontakt med myndigheter, patienter, leverantörer osv.

Typiska egenskaper som söks hos en medicinsk sekreterare

Exempel på typiska egenskaper som söks hos en medicinsk sekreterare är noggrannhet, att man är strukturerad, god samarbetsförmåga, service-mindedness, stresstålighet, goda språk- samt dator- & IT kunskaper. Därtill bör man ha ett genuint intresse av att arbeta med- och för människor.

Medicinska sekreterare och framtiden

Rollen som medicinsk sekreterare är under ordentlig förändring. Mer- och mer administrativa uppgifter och rutiner flyttas över för att hanteras av sekreterare. Därtill gör teknikens framsteg sitt till också. De arbetsuppgifter man hanterar idag, är med andra ord inte nödvändigtvis densamma i framtiden. Utvecklingen går snabbt helt enkelt.

Yrkesrollen som sådan kommer sannolikt vara kvar under lång tid framöver. Även om automatisering, robotar, artificiell intelligens osv givetvis kommer påverka arbetsvillkoren för medicinska sekreterare (såsom för samhället i stort), så är det en krävande och komplex roll som bäst hanteras av människor.

Mer information

Denna sida ägs och drivs av Faihido Administration

Medicinsk sekreterare, Medicinska sekreterartjänster

Faihido Administration

Faihido Administration
Elin Holm, Vårdadministratör och ägare

Mobil: 0738-49 46 31
E-post: info@faihidoadministration.se
Hemsida: www.faihidoadministration.se