Vad är en medicinsk sekreterare för något?

Enkelt uttryckt kan man säga att de medicinska sekreterarna utgör en del av den administrativa personalen inom vården. De arbetar med alla typer av administrativa uppgifter, så att annan vårdpersonal (exempelvis sjuksköterskor och läkare) kan fokusera sin arbetstid på den kliniska vården av patienter.

Yrkesbeteckningen medicinsk sekreterare, ibland benämnt medicinsk administratör, har ersatt de tidigare vedertagna titlarna läkarassistent och läkarsekreterare. På en del håll i landet har beteckningen medicinsk sekreterare i sin tur bytts ut till vårdadministratör eller medicinsk vårdadministratör.

En av de mest utbredda sjukdomarna är diagnosen.
Karl Kraus (1874-1936)

Typiska arbetsuppgifter för en medicinsk sekreterare

Den vanligaste förekommande arbetsuppgiften historiskt sett för en medicinsk sekreterare har varit att skriva medicinska journaler utifrån diktamen; Muntligen direkt i anslutning till ett läkarbesök exempelvis, eller från inspelat material. När det gäller inspelat material så gjordes det förr i tiden till gamla analoga band. Så sker förstås inte längre då ljudmaterialet numer sparas som tekniska ljud-/videofiler i journalsystemen (s.k. digital diktering).

Transkribering (dvs att överföra inspelat tal till skrift) är fortfarande en av de viktigare arbetsuppgifterna en medicinsk sekreterare kan ha. För detta krävs ett gott ordförråd i det svenska- som engelska språket, samt goda kunskaper i det medicinska språket (latin- och grekiska termer).

Mycket av de administrativa arbetsuppgifter en medicinsk sekreterare hanterar, de kan skötas lika väl på distans, som på plats rent fysiskt. Det har därför blivit allt mer vanligare förekommande att medicinska sekreterare arbetar helt- eller delvis på distans.

Exempel på arbetsuppgifter som kan förekomma på en typisk arbetsplats för en medicinsk sekreterare

 • Journalföring
 • Transkribering
 • Renskrivning
 • Remisshantering
 • Diagnosklassificering
 • Framtagning/utdrag av statistik
 • Data- och statistikbearbetning.
 • Registrering och rapportering av patientrelaterade uppgifter
 • Digital kommunikation
 • Budget och resultatuppföljning
 • Inköp och bokföring
 • Projektledning
 • Receptionsarbete
 • Kassatjänst
 • Personaladministration
 • Löneadministration
 • Hålla utbildningar i de system som används
 • Systemansvar
 • Arkivering och gallring
 • Kontakt med myndigheter, patienter, leverantörer osv.
 • Dokumentation
 • Posthantering
 • Scanna dokument
 • Utskrift/utskick av brev, intyg osv

Typiska egenskaper som söks hos en medicinsk sekreterare

Exempel på typiska egenskaper som söks hos en medicinsk sekreterare är noggrannhet, att man är strukturerad, god samarbetsförmåga, service-mindedness, stresstålighet, goda språk- samt dator- & IT kunskaper. Därtill bör man ha ett genuint intresse av att arbeta med- och för människor.

Medicinska sekreterare och framtiden

Rollen som medicinsk sekreterare är under ordentlig förändring. Mer- och mer administrativa uppgifter och rutiner flyttas över för att hanteras av sekreterare. Därtill gör teknikens framsteg sitt till också. De arbetsuppgifter man hanterar idag, är med andra ord inte nödvändigtvis densamma i framtiden. Utvecklingen går snabbt helt enkelt.

Yrkesrollen som sådan kommer sannolikt vara kvar under lång tid framöver. Även om automatisering, robotar, artificiell intelligens osv givetvis kommer påverka arbetsvillkoren för medicinska sekreterare (såsom för samhället i stort), så är det en krävande och komplex roll som bäst hanteras av människor.

En konkret utveckling som redan är här, är automatisk ljudtranskribering (eller taligenkänning som det också kallas). Taligenkänning är en modern och smart AI-tjänst som omvandlar tal-till-text. Som medicinsk sekreterare har man god nytta av en sådan tjänst, då det snabbar upp skrivandet av exempelvis journalanteckningar mm. Givetvis behöver texterna AI-tjänsten levererar ses över och korrigeras där det behövs.

Mer information och relaterade länkar

Ansvarig för sidan

Domänerna Medicinsksekreterare.se, Läkarsekreterare.se samt Vårdadministratör.se drivs av Faihido Administration. Den förstnämnda domänen är huvuddomän.

Faihido Administration är ett privat serviceföretag som primärt levererar konsultjänster inom vårdadministration och medicinsk sekreterarservice. Läs mer om Faihido Administration på vår företagshemsida.

Medicinsk sekreterare, Medicinska sekreterartjänster

Faihido Administration

Faihido Administration
Elin Holm, Vårdadministratör och ägare

Mobil: 0738-49 46 31
E-post: info@faihidoadministration.se
Hemsida: www.faihidoadministration.se