Spela in en intervju med en telefon

Spela in en intervju med en telefon

Bandspelare

Det har i många år funnits produkter för att spela in ljud. Många minns säkert de gamla kassettbandspelare som var mycket populära på 70-talet och framåt.

Dagens smartphones, eller smarta telefoner som det heter på svenska, som Iphone och Android – De har förpassat många produkter till historiens skräphög. Det är egentligen inte så märkligt. Exempelvis så försvann marknadens efterfrågan av små och enkla kameror som över en natt när mobiltelefonerna fick en integrerad kamera. Varför släpa med sig en kamera, när man alltid har mobilen med sig? Ingen vill ha en specialistprodukt (t.ex en enklare digitalkamera) när man med en mobiltelefon håller i en veritabel schweizisk armékniv som klarar i stort sett allt.

Självklart klarar dagens telefoner av att spela in ljud och kan med fördel användas för att spela in en intervju.

Spela in en intervju på plats

Det man bör tänka på när man spelar in ljud på plats med en telefon, det är att mikrofonen (som tar upp ljudet i telefonen), den är avsedd för att fånga upp röster från nära håll.

Se till att placera telefonen centralt mellan dig som intervjuar och den/dem du intervjuar. Tag gärna för vana innan du startar med intervjuerna, att spela in en kortare ljudfil där du ber samtliga närvarande att prata ett par sekunder var och en för sig. Lyssna därefter av. Genom att kontrollera så vet du att inspelningen kommer att fungera rent tekniskt.  Om det är svårt att urskilja någons röst, be denne att försöka tala tydligare (högre).

Det kan verka mysigt att hålla en intervju på ett café, men välj då plats med omsorg! Att spela in ljud i en miljö som är stökig, eller högljudd rekommenderas inte. Du kan komma att riskera att delar av intervjun inte går att transkribera efteråt pga av att det inte går att höra vad som sägs. Därtill så kan en stökig miljö innebära att man tappar tråden – dvs koncentrationen flackar. Det i sin tur kan komma att påverkas vad som svaras eller sägs under själva intervjun. En del människor är bättre än andra att hantera stressiga och stökiga miljöer. Men även om du är duktig på att hantera detta, så ta inte för givet att den/dem personer du intervjuar klarar av det!

Hur spelar jag in intervjuer med en Iphone?

Iphone Röstmemon app

Iphone Röstmemon app

Det finns en uppsjö med appar i Appstore som spelar in ljud.

Här redogörar vi för hur du spelar in en intervju med den standard app som hänger med din telefon, nämligen Röstmemon. Den går med fördel användas att spela in intervjuer med.

Så här går du tillväga för att spela in via Röstmemon:

Spela in med Röstmemon

Spela in med Röstmemon

1. Starta appen om du inte redan gjort så
2. Tryck på den vit/röda cirkel ikonen för att börja spela in.
3. För att pausa trycker du på den vit/röda cirkel-ikonen
4. När du är klar med en inspelning så trycker du ”Klar”
5. Namnge inspelningen och tryck ”Spara”.

Busenkelt!

Föra över ljudfiler inspelade i Röstmemon till dator

För över inspelade ljudfiler till Onedrive eller Dropbox. Då kommer du åt ljudfilerna från en dator och kan arbeta vidare med dem i valfritt program.

Så här gör du:

1. Starta appen Röstmemon
2. Tryck på den inspelning du vill föra över till Onedrive eller Dropbox
3. Tryck sedan på den ikon som föreställer en fyrkantig box med en pil uppåt (den används för att ladda upp/skicka vald fil)
4. Tryck på ”Onedrive” eller ”Dropbox” – Ifall du laddar upp till Onedrive så väljer du sedan ”Upload to OneDrive”.
6. Klart!

Om det inte fungerar så kan det vara så att du behöver starta OneDrive eller Dropbox appen och logga in först. Om du inte har dessa appar, så tar du hem dem via Appstore först.

Ljudfilerna spelas in per automatik i .M4a format. Om du behöver ljudfilerna i ett annat ljudformat (mp3 t.ex.), så kan du använda dig av denna online tjänst.

Transkribera ljudfiler

Att transkribera ljudfiler (dvs att skriva ned det som sägs) tar generellt ca 4-5 timmar per inspelad ljudtimme för någon som arbetar dagligen med detta. Ljudkvalitét, intervjuns komplexitet och eventuella krav på hur intervjun skall formatteras i skrift påverkar hur lång tid det tar.

Dålig ljudkvalité innebär exempelvis längre utförandetid då den som transkriberar måste gå över vissa sektioner i inspelningen flera gånger för att få på pränt det som sägs. Används intervjun som underlag till en vetenskaplig uppsats så kommer krav på hög noggrannhet och formattering som i sin tur gör att det tar längre tid att skriftligen transkribera intervjun.

För att transkribera en ljudfil krävs det speciella program. För kortare och enklare ljudfiler så kan man absolut använda appar på telefon i kombination med Word på datorn. Eller VLC media player för att spela upp ljud i kombination med Word. Alternativt kan man använda sig av oTranscribe som är ett gratis online transkriberingsprogram. Tänk på att dessa enklare lösningar ofta innebär att det tar längre tid att transkribera med och att dem medför en större osäkerhet (för att de inte är riktigt avsedda för ändamålet). Ta för vana att stanna upp, granska och spara ofta!

För komplexa och längre ljudfiler, eller då du arbetar återkommande med transkribering, då behöver du professionella program (exempelvis från Olympus eller Philips) och tillbehör (fotstöd, transkriberingspedal, headset, mousetrapper osv) för att kunna arbeta mer ergonomiskt och effektivt.